Tidsbokade tjänster skall av-/ombokas senast 24 tim före bokad tid.
Ej av-/ombokad tid debiteras enligt ordinarie prislista.