HÄLSAN SENIOR

Vi är skapta för rörelse och vi mår bra när vi tränar. Kroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig, både på gott och ont. Rör du dig för lite minskar din fysiska förmåga och du förlorar funktionalitet, men när du är aktiv så fungerar träning på samma sätt i alla åldrar - du blir bra på det du tränar!

Att hålla igång med träning regelbundet, inte minst när du blir äldre, ger dig ökad möjlighet att fortsätta vara aktiv. Träningen gör att du får ökad såväl fysisk som psykisk kapacitet och därmed kan bibehålla en hög grad av personlig självständighet högt upp i åren. Oavsett om du tränar för att kunna ta promenader utan knäsmärtor, orka leka med dina barn och barnbarn eller klara bowlingbanans utmaningar så får du fler goda hälsoeffekter på köpet.
Dessutom är det roligt & socialt! 

Hälsoeffekter:
Positiva effekter på hjärta & kärl.
Ökad muskelstyrka & uthållighet.
Minskad värk & snabbare läkning.
Förbättrad koncentrationsförmåga.
Ökad rörlighet & balans.
Minskad risk för benskörhet.
Ökad kontroll över vikten.
Bättre sömn & ett godare humör.
Ökad energi & livskvalitét.
Medlem i PRO
erhåller 10% rabatt på halvårskort
 SENIOR STYRKETRÄNING.