TRÄNA MED BARN & UNGDOM  

Självklart erbjuder vi träning för hela den aktiva familjen! Därför kan du som förälder och medlem på HÄLSAN även teckna medlemskap för ditt barn som kan träna tillsammans med dig i gym fr.o.m. året då barnet fyller 10 år.


Året barnet fyller 14 år och upp till myndig ålder, går det bra att träna på egen hand
med målsmans underskrift. 

Särskilda villkor gäller för medlemskap upp till 14 år. Läs mer här eller kontakta oss för info!