Covid-19

VI FORTSÄTTER ATT TA ANSVAR TILLSAMMANS. VI TRÄNAR MED VISAD HÄNSYN & ÄR RÄDDA OM VARANDRA! 

Senast uppdaterad 20220203

Diagram visar snitt per timme v2 2022
Fr.o.m 9 februari 2022 lyfts restriktionerna!

Din hälsa är vår hjärtesak och vi är glada att kunna erbjuda dig en härligt luftig friskvårdsanläggning med tillgång till träning dygnet runt.  Vi har stora golvytor på våra 800kvm och gott om plats mellan maskiner i gym för individuellt utrymme. Vi följer Regeringens & Folkhälsomyndighetens smittskyddsåtgärder och anpassar verksamheten löpande med hjälp av de föreskrifter, allmänna råd & rekommendationer som gäller.
Tillsammans hjälps vi åt att noga följa den tydliga skyltning som finns i våra lokaler, så att ingen trängsel kan uppstå. Via publicerat diagram på hemsida och i entré, över antal besökande/tim i gym, har medlem möjlighet att välja träningstider som jämnar ut träningstopparna över veckan.
Fortsätt vara aktiv och fortsätt träna på ett säkert sätt - med en skivstångslängds avstånd till din nästa!

Vi uppmanar våra medlemmar att följa skyltar runt om i gym samt  Folkhälsomyndighetens allmänna råd & rekommendationer. 

Tack till alla medlemmar & kunder för att ni hjälper oss att ta ansvar och fortsätter visar all hänsyn till varandra genom att

 • Stanna hemma från träning vid minsta sjukdomssymptom som hosta, förkylning, feber eller om du inte känner dig helt kry.
 • Stanna hemma från träning minst 2 dygn om du har varit sjuk eller bara har haft snabbt övergående symptom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål & vatten! Vi har goda möjligheter till handhygien dels i respektive omklädningsrum, samt i vår cafédel.
 • Använd sprayflaskorna med antibakteriellt rengöringsmedel som vi har i gym till maskiner/redskap, var särskilt noggrann på kontaktytor för händer som handtag, displayer etc.
 • Handdesinfektion tillhandahålls i vår cafédel och vid betalterminal i receptionen.
 • Medtag gärna egen handduk.
 • Använd egen vattenflaska och drick aldrig direkt ur kranen.
 • Undvik handkontakt med ansikte.
 • Grupp-PT i gym är begränsad till max 6 pers/tillfälle.
 • Vår spinningsal är endast till för uthyrning till företag, föreningar & privatpersoner. Särskilda villkor gäller under tillämpning av den tillfälliga pandemilagen, för info kontakta receptionen.
 • Följ alla skyltar & håll behörigt avstånd! Ett maxantal på 80 personer får vistas i våra lokaler, fördelat enligt angivelser vid ingång till respektive avdelning. 
 • Tips! Har du möjlighet att träna dagtid (ca9-15) finns ännu mer individuellt utrymme.
 • Många väljer idag att träna med handskar. 
 • Om möjligt, duscha och byt om hemma. Begränsad tillgänglighet till omklädningsrum och duschar p.g.a kvadratmeterrestriktionerna kan innebära att du får vänta på din tur. 


På HÄLSAN arbetar vi alltid med goda städrutiner för att kunna erbjuda en trygg träningsmiljö med bästa möjliga hygiennivå. Vi har ökat frekvensen ytterligare gällande avtorkning av maskiner/redskap, dörrhandtag och rengöring av toaletter. Vi skyltar Folkhälsomyndighetens hygienrekommendationer runt om i anläggningen och uppmanar fortlöpande om riktlinjer här på vår hemsida samt via infoboard i entré och i gym. Vi använder Riskbedömningsverktyg vid sammankomster. 
Kontakta gärna oss om du har några funderingar!

Information till verksamheter om åtgärder mot Covid-19.    

HSLF-FS 2021:93


Länkar med understruken text ger dig mer info via Folkhälsomyndigheten & Svensk Författningssamling.