Covid-19

HÄLSAN har öppet som vanligt, dygnet runt i gym med dörrkort!

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19.

Med anledning av rådande situation kring Coronaviruset (Covid-19) uppmanar vi dig som Medlem att vara extra försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd & rekommendationer.

Tack till alla medlemmar & kunder för att ni hjälper oss att ta ansvar & visar hänsyn till varandra genom att:

  • Stanna hemma från träning vid symptom som hosta, förkylning, andningsbesvär eller feber.
  • Stanna hemma från träning 14 dagar efter hemkomst från resa utomlands. Det gäller även om du varit i nära kontakt med person som rest. 
  • Tvätta händerna ofta med tvål & vatten.
  • Använd sprayflaskorna som vi har i gym till maskiner/redskap, var särskilt noggrann på kontaktytor för händer som handtag, displayer etc.
  • Handdesinfektion tillhandahålls i vår cafédel.
  • Medtag gärna egen handduk.
  • Använd egen vattenflaska och drick aldrig direkt ur kranen.
  • Respektera varandra & håll behörigt avstånd.

  • Tips!  Har du möjlighet att träna dagtid (ca9-15) finns mer individuellt utrymme. 
  • Många väljer idag att träna med handskar & att byta om hemma. 


Vi fortsätter följa utvecklingen och anpassa verksamheten. På HÄLSAN arbetar vi alltid med goda städrutiner för att kunna erbjuda en trygg träningsmiljö med bästa möjliga hygiennivå. Vi ökar nu frekvensen av avtorkning gällande makiner/redskap, dörrhandtag och rengöring av toaletter ytterligare. Vi skyltar Folkhälsomyndighetens hygienrekommendationer runt om i anläggningen och uppmanar fortlöpande om riktlinjer här på vår hemsida samt via infoboard i entré och i gym. 

Senast uppdaterad 20200803.
Länkar med understruken text ger dig mer info via Folkhälsomyndighetens hemsida.